Jag vill tacka Jörgen Granstam för att ha skrivit http://hem.fyristorg.com/hojg/ABC80terminal/index.html för utan serieportsschemat så hade jag nog inte kommit så långt eftersom det är en custom sladd.

Ska man ultrasimplifiera hans beskrivningar så kan man följa dessa stegen:

1: Löda ihop sladden enligt instruktioner på Jörgens sida, två st db9-honor krävs.


2: Skaffa en gammal pentium 2 med 2st comportar och koppla sladden från abc80n till din pentiumburk.
Sen så måste du installera en Linux distro, i mitt så fall använder jag den här Knoppixversionen:
http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/knoppix/KNOPPIX_V6.2.1CD-2010-01-31-EN.iso
När du väl har Knoppix igång så tar du upp terminalen som root och skriver: vim /etc/inittab/ och så går du ner till sektionen där man ser de här raderna:

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100

Dessa raderna ska du editera så de ser ut så här:

T0:12345:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 1200 vt100
T1:12345:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 1200 vt100

Sen sparar du editeringen genom att trycka på ESC och sen skriver du :wq

Sen efter det skriver du Init q för att ladda dem nya inställningarna in i systemet.

3: För över TERM100 till en floppydiskett med hjälp av ABCdisk, detta förutsätter att du har en PC med 5¼-drive som kan köra ABCdisk i ren dos.
ABCdisk finns här: http://www.abc.se/~m1019/abcdisk/
TERM100.bac finns här: http://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/software/ABC-klubben/abc80/kommunik/

4: När du nu väl har igång linux med dem nya inställningarna så ska du köra igång TERM100.bac på din abc80, när programmet är igång så trycker du på ctrl+é så står det keypad i hörnet, nu trycker du på E eller R så ska en meny hoppa upp där du kan ställa in baudsen till 1200 / 1200, sen efter det så stänger du menyn.

Nu kan du reboota din linuxdator och har du gjort allt rätt så ska det snart hoppa upp Linux login på din ABC80 som i den här bilden:

Om man vill testa att sladden fungerar så kan man köra minicom i linux och se om man kan skriva text till TERM100.

Elinks finns redan med Knoppix men vill man köra Lynx så får man skriva Apt-get install update och sen när det är färdigt så kan man installera Lynx genom att skriva Apt-get install lynx-cur.